Toestemming verkoop fysica instrumenten

Regering der Stad Brussel
2de Afdeeling
Rep. n°. 5414
Object

Brussel; den 3 december 1823

Aan de Heren Leden van administratieve Commissie van het Museum te Brussel

Wij hebben de eer U. E. [U Edele] te onderrigten dat het Kollegie, in zijne zitting van den 2den dezes maand naar op de nieuwe voorstellen de welke U.E. hem bij hunnen brief van den 26 november ll. gedaan hebt, strekkende om mogen overtegaan tot de verkooping der verscheidene objecten deel gemaakt hebbende van het Kabinet van phijsica de welke onnoodig en buiten dienst erkend geweest zijn, overwogen te hebben, komt van U.E. te magtigen tot de verkooping van alle de gene gemele in den Inventaris door U.E. opgesteld.

Ingevolge mogen U.E. van heden alle de noodige schikkingen doen om het gevolg aan deze operatie te geven, de welke echter zal moeten openbaarlijk en door de bediening van eenen publieken agent die de vereischte kwaliteiten daartoe bezit gedaan worden.

[pagina 2]
Het zal ons zeer aangenaam zijn om van het product dezer verkooping kennis te hebben als ook van het gebruik dezer van voort te komende penningen

De Burgemeester en schepenen [ondertekend] L. de WELLENS
P. F. E. CUYLEN [secretaris]

[pagina 3]
Aan de Administratieve Commissie van het museum te Brussel
[stempel stad Brussel] Sigillum Magistratus Oppidi Bruxellensis

Date: 
Mercredi, 3 décembre, 1823 - 00:00
Écrit par: 
Burgemeester van Brussel, Baron Louis de Wellens
Adressé à: 
De Administratieve Commissie van het museum te Brussel
Image: