Levering van kisten met fysica-instrumenten vanuit Quievrain te Brussel

Regering der Stad Brusel - 4de Bureel
N° 1957 Van den Alg. Aanwijzer
Voorwerp. - Openbaar onderwijs

Brussel, den 5 mei 1825.

Aan de Commissie van het Kabinet der Phisica en natuurlijk historie te Brussel

Wij hebben de eer UEd [U Edele] bij deze kennis te geven dat de staatsraad, Administrateur der directe belastingen uitgaande reglen en accynsen bij missive van 26 april ll, ons onderrigt dat hij den heere Gouverneur der Provincie Henegouwen heeft uitgenoodigd om den invoer des kisten phisica instrumenten, zonder onderzoek te Quievrain toetelaten en de zelve voorzien van plumbs en met de noodige documenten, op het entrepot van Brussel te laten dirigeren.

De Burgemeester L de Wellens
Ter ordonnancies
De secretaris Cuylen

[pagina 2]
Aan de Kommissie van het Kabinet der Phisica en natuurlijk historie te Brussel
Dhr Drapiez

Date: 
Thursday, 5 May, 1825 - 00:00
Written by: 
secretaris Cuylen voor Burgemeester Wellens
Addressed to: 
Augustin Drapiez, Commissie van het kabinet fysica en natuurlijke historie te Brussel
Image: