Dutch government (1815-1830)

Akte oprichting Sterrenwacht van Brussel

[notatie bovenaan midden] 4 / 2597
[notatie bovenaan rechts] 8811
[notatie onderaan] 17-23

Kopy
8 Juny 1826
N° 107

Binnenlandse Zaken

Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Expédition Foster, recommandations pour le recrutement de Verhulst et Nerenburger à l’Athénée

[note Van Boxmeer] 33

À Monsieur Van Eyck, administrateur de l’Instruction publique, &a

Monsieur,

J’espère que vous aurez reçu en bon état les deux chronomètres que j’ai eu l’honneur de vous adresser par Monsieur HAYEZ. Quant aux boussoles, je ne sais à quoi attribuer le silence de M. SOUTH qui commence à me donner quelqu’inquiétude. J’ai reçu deux lettres de MM. BARLOW et SABINE mais qui ne font autrement mention de ce savant.

Doorsturen brief van het Genootschap van Groningen

[moderne notatie] 017

Ministerie van Binnenlandsche Zaken
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
N° 33

Brussel den 16 mei 1829

Aan den Heer Directeur van het Observatorium
te Brussel

Op nevens gaande missieve ondersteunt de Heer Gouverneur van Groningen het verzoek der Directie van het Genootschap ter bevordering der natuurlijke Historie aldaar, om van Gouvernements wege, te worden naarzien met de noodige werktuigen tot het doen van wiskundige waarnemingen.

Budget bouw Observatorium

Brussel 14 maart 1829

[moderne notatie] 005

Aan den Heer Quetelet
Astronomus bij het Observatorium te Brussel

Het is mij aangenaam U bij deze te kunnen melden dat het Z.M. behaagd heeft bij besluit van 9 dezer N° 4, de middelen aan te wijzen tot voltooging des gebouw van het Observatorium.

Ik hoop dat de werkzaamheden als nu zonder verder uitstel zullen kunnen worden voorgezet.

Van Ewyck

[omslag]
Aan de Heer Astronomus bij het Observatorium te Brussel

Eed aan koning Willem I

[ceci est écrit par Quetelet à la suite de la lettre de Van Ewyck du 3 février 1829]

[nieuwe notatie] B 003/Bis

Eed

Ik zwere getrouwheid aan den Koning en gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat, als mede dat ik om te bekomen, mijn bediening van Astronomus &a.

Niet beloofd of gegeven heb, noch te beloven of geven zal eenige giften, gaven of geschenken aan eenige personen het zij buyten of binnen het bestuur, directelijk of indirectelijk in eenige maniere.

Aflegging eed aan koning Willem I

[pagina 1]
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
N°19

[nieuwe notatie] 003

Brussel den 3 February 1829

Aan de Heer Quetelet
Astronomus bij het Observatorium te Brussel

Bij een besluit van Zijne Majesteit in dato 31 october 1828 N° 103 is voorgeschreven, dat daar alle personen, welke bij ‘s Rijks instellingen in dienst zijn, of eenige uit ‘s lands Kas gesalarieerde betrekking bekleeden, en welke in den aanvang of in den loop hunner functien geen eed hebben gedaan, als nog een eed zal worden afgelegd.

Révision des arrêtés sur l’enseignement supérieur

[Note moderne au crayon : 034]

À Sa Majesté le Roi des Pays-Bas

Sire !

Appelé à l’honneur de faire partie de la Commission à qui Votre Majesté a confié la révision des réglemens sur l’enseignement supérieur, je n’ai rien négligé pour me rendre digne d’un aussi haut témoignage de confiance.

L’examen des questions importantes qui nous ont été transmises m’a porté ensuite à rédiger mes idées afin de leur donner plus d’assurance et de clarté. C’est ce travail que, comme simple particulier, comme citoyen, j’ai l’honneur de soumettre aujourd’hui à Votre Majesté.

Storting op een Londense bank voor aankoop instrumenten

[pagina 1]
N° 16
[notatie in potlood] 012

Brussel den 27 augustus 1827

Aan den heer A. Quetelet
In Brussel

Recherches sur la population, voyage en Angleterre

[page 1]
[note moderne au crayon] 019

Cabinet N° 20

À Monsieur le Professeur A. Quetelet à Bruxelles

Monsieur,

J’ai reçu, joint à votre lettre du 30 octobre dernier, l‘exemplaire des recherches sur la population, &a que vous venez de publier. Je vous remercie de l’envoi de ce livre que je lirai avec l’intérêt qui s’attache à la matière que vous y traitez.

J’ai pris connaissance des détails sur votre séjour en Angleterre, que vous avez successivement communiqués à Mr VAN EWYCK. J’y ai vu, avec bien

Openbare lessen wiskunde

[pagina 1]
Kopy N° 145
[moderne notatie] 005

Brussel, den 22 mei 1827

U Edel Achtbare hebbening, bij missive van 2 dezer, toegezonden eener resolutie door U Edel Achtbare genomen, ten aanzien van lessen in der wiskunde, welke alhier ter stede zouden gegeven worden door de Heeren VERHULST, KINDT en NEURENBURGER met verzoek om mijne goedkeuring daarop.

Pages

Subscribe to RSS - Dutch government (1815-1830)