Toekenning budget voor studiereis naar Parijs en Londen

[pagina 1]
[moderne notatie] N° 14
Ministerie van Binnenlnadsche Zaken
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
N°13

Brussel den 31 July 1827

Aan den Heere Quetelet, Professor
bij het Atheneaeum te Brussel

Het is mij aangenaam U hiernerens toetezenden een afschrift van Zijner Majesteits besluit van 19 dezer N°106, waarbij bepaald wordt dat de eerste aankoop van werktuigen voor het observatorium alhier van gouvernementswege zal plaats hebben.
Ingevolge den verderen inhoud van dat besluit wordt U bij deze magtiging verleent om U naar Parijs & London te begeven ten einde aldaar de werktuigen te beoordeelen welke van daar zullen moeten worden ontboden en U van derzelver juistheid en uitmuntendheid te overtuigen, mits gaders dat zij voorzien zijn van al die toestellen welke de laatste ondervinding der bekwaamste sterrenkundigen daarin als wenschelijk doet beschouwen.
Aan U zal voorts ter gemoetkoming in deze uwe reize naar Frankrijk en Engeland worden uitbetaald eene

[pagina 2]
som van FL 800= welke over eenige maanden zal worden voldaan.
De Administrateur voor het Onderwijs, de Kunsten en Wetenschappen
D. J. Van Ewyck

[notitie in de marge] onleesbaar

[pagina 3]
J’ai remis à M. l’ administrateur général de l’Instruction publique les rapports de MM. BOUVARD et GAMBEY sur la lunette méridienne à construire pour votre observatoire : il m’a paru que le prix ne l’avait pas effrayé. J’ai laissé à Madame la copie de ces deux rapports, parce que, lors de votre retour, M. VAN EWYCK étant en Hollande, vous n’auriez aucune connaissance du contenu de ces deux pièces qu’il vous importe cependant de ne pas ignorer.
Votre dévoué, [signé] J.G. Garnier

Date: 
Tuesday, 31 July, 1827 - 00:00
Written by: 
D. J. Van Ewyck
Addressed to: 
A. Quetelet
Image: