Voorlopige sterrenwacht voor metingen meridiaan

[pagina 1]
Regering der Stad Brussel
2de Bureel
N° 2806 Van den Alg. Bladwijzer

[moderne notatie] 007

Brussel, den 15 juny 1827

De stedelijke Bouwmeester komende ons te onderrigten dat het provisioneel observatorium benoodigd tot het bepalen der plaatselijke middag lijn, gansch vervaardigd is. Zoo komen wij bij deze onder kennis geving van het vorenstaande U Ed. aanzoeken om de sterrekundige bewerkingen zoo haast mogelijk te willen werkstelling maken, om met de bouwwerken aanvang te kunnen nemen.

De Burgemeester
[ondertekend] Van Gameren

Ter ordonnancie,
De Secretaris,
[ondertekend] Cuylen

[pagina 2 = omslag]

Aan den heer Quetelet
Leeraar bij het Koninklijk Atheneaeum
Brussel

Date: 
Friday, 15 June, 1827 - 00:00
Written by: 
Van Gameren (voor L. Wellens, burgmeester van Brussel)
Addressed to: 
A. Quetelet
Image: