Aankoop kaart van Sicilië en de kust van Noord-Afrika

[pagina 1]
[nieuwe notatie] 014

Brussel, 24 September 1827

N° 18

Den Heere A. Quetelet

Zoo als U Ed. bekend is zijn eenige der door U te Londen aantekoopen instrumenten bestemd voor de opnemingen op de Barbarijsche kust te doen door een van Z. M. oorlogschepen. Voor diezelfde opnemingen is het wenschelijk dat men voorzien zij van zekere kaart, welke men denkt dat wel afzonderlijk zal te bekomen zijn.

Het is de General Chart of Sicily and the coast of Barbary by Capt. SMITH. Ik verzoeke U Ed. dezelve te willen aankoopen.
U Ed. ontvange mijne wenschen voor de gelukkige volbrenging uwer reize en de verzekering mijner voortdurende achting.

[handtekening] D.J. Van Ewyck

[Omslag]
Aan den Heere A. Quetelet
Thans te Londen
[lakzegel]

Date: 
Monday, 24 September, 1827 - 00:00
Written by: 
D. J. Van Ewyck
Addressed to: 
A. Quetelet
Image: