Reglement Conservateur van het Kabinet van fysica

Regering der Stad Brussel
4de bureel
N° 2166 Van den Algemene Aanwijzer
Voorwerp : Museum

Brussel den 7en Mei 1829

Aan de Heeren Leden uitmakende de betreffende Commissie voor het Museum enz. te Brussel

Naar aanleiding van den brief dien U ons geadresseerd hebben dd 28 april ll. Waarbij U Ed ons een voorwerp van Reglement doen toekomen, aangaande, door den Conservateur van het Kabinet van Physica te oefenen functien, hebben wij de eer U Ed te informeren dat het Kollegie in zitting van 2en dezer gemeld reglement in het geheel goedgekeurd heeft, U verzoekende hetzelfde reglement stiptelijk na te komen.

De Burgemeester
[handtekening] L. de Wellens

Ter ordonnantie
De Secretaris
[handtekening] Cuylen

Date: 
Thursday, 7 May, 1829 - 00:00
Written by: 
Louis de Wellens, burgemeester van Brussel
Addressed to: 
Commissie van het Museum van Brussel
Image: