Budget bouw Observatorium

Brussel 14 maart 1829

[moderne notatie] 005

Aan den Heer Quetelet
Astronomus bij het Observatorium te Brussel

Het is mij aangenaam U bij deze te kunnen melden dat het Z.M. behaagd heeft bij besluit van 9 dezer N° 4, de middelen aan te wijzen tot voltooging des gebouw van het Observatorium.

Ik hoop dat de werkzaamheden als nu zonder verder uitstel zullen kunnen worden voorgezet.

Van Ewyck

[omslag]
Aan de Heer Astronomus bij het Observatorium te Brussel

Date: 
Saturday, 14 March, 1829 - 00:00
Written by: 
D.J. Van Ewyck, administrateur voor het Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Addressed to: 
A. Quetelet
Image: