Bevestiging bouw Observatorium

Aan de Heer A. Quetelet te Brussel
Brussel, 16 February 1829
[moderne notatie] 004

Wel Ed. Heer !

Ik meen ter beantwoording van uw schrijven van gisteren, U wel ed geachte berigt te moeten geven, dat Ued over den goeden afloop der zaak van het Observatorium geen twijfel behoeft te voeden.

Binnen weinige dagen, hoop ik, zal dezelve naar wensch geschikt zijn.

Van Ewyck

[omslag]
Aan de Heer A. Quetelet te Brussel

Date: 
Monday, 16 February, 1829 - 00:00
Written by: 
D.J. Van Ewyck, administrateur voor het Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Addressed to: 
A. Quetelet
Image: