Bevesting toezending nota

Ministerie van Binnenlandsche zaken
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
N° 59
[moderne notatie] 008

Brussel den 13 april 1829

Aan de Heer A. Quetelet
Directeur van het Observatorium te Brussel

Den introen van uwen brief van den 2e dezer hebbende medegedeeld aan den Heer adviseur LIPKENS, heeft deze mij de nota toegezonden met de hiernemend gaat en omtrent welke ik gaarne uwe gedachten zouden voornemen.

De Administrateur voor het Onderwijs, de Kunsten en Wetenschappen,
Van Ewyck

Date: 
Monday, 13 April, 1829 - 00:00
Written by: 
D.J. Van Ewyck, administrateur voor het Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Addressed to: 
A. Quetelet
Image: