Onkosten reis naar Duitsland

[moderne notatie] 009

Brussel, 24 April 1829

Aan de Heer A. Quetelet te Brussel

Wel Edele strenge Heer !

Het is mij aangenaam U te kunnen melden dat bij Z.M. aanzoek gedaan is om te voorzien in de kosten der door U Edele naar Duitsland voorgenome wetenschappelijke reize.
Steeds met achting.

ondertekend] Van Ewyck

[omslag]
Aan de Heer A. Quetelet te Brussel
Page 1829_0044

Date: 
Friday, 24 April, 1829 - 00:00
Written by: 
D.J. Van Ewyck, administrateur voor het Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Addressed to: 
A. Quetelet
Image: