Declaratie ontvangst bestelde werktuigen

[moderne notitie] 013
Ministerie van Binnenlandsche Zaken
Onderwijs Kunsten en Wetenschappen
N° 20

Brussel den 6 mei 1829

Aan de Heere A. Quetelet
Directeur van het Observatorium
Te Brussel

Hierbij heb ik de eer aan U Edele Gestrenge terug te zenden de declaratie van den Heer LION. Naar aanleiding van uwen brief van 17 april ll. Zal het noodzakelijk zijn dat dezelve veranderd worde, ten einde de voldoening niet plaats hebben dan voor zoo verre wij de aan hem bestelde werktuigen naar uw genoegen zal geleverd hebben.

Ik zal dus eene verbeterde declaratie te gemoet zien waarop door U de verklaring zal dienen gesteld te worden dat de daarop vermelde werktuigen in goeden staat bevonden, en ontvangen zijn.
Ik zal teven van U te gemoet zien een voorstel over het gebruikt dat als nu van dezer werktuigen zal dienen gemaakt te worden.

De Administrateur voor het Onderwijs, de Kunsten en Wetenschappen,

[ondertekend] D. J. Van Ewyck

Date: 
Wednesday, 6 May, 1829 - 00:00
Written by: 
D.J. Van Ewyck, administrateur voor het Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Addressed to: 
A. Quetelet
Image: