Advies over weerkundige werktuigen

[NB. Cette lettre est annexée à la lettre de Van Ewijck à Quetelet du 16 mai 1829]

[pagina 1]
[moderne notatie] 015

Gent 15 mei 1829 N° 81 [ontvangstdatum ?]

N° 31
Getal bijlagen /
Onderwijs

[notatie] 11 Mei N 33

Aan den Heere Administrateur voor het Binnenlandsch Bestuur

Groningen den 11 Mei 1829

Ik heb de eer, hiernevens aan UHEG. intezenden een bij mij ingekomen advies van de Directie van het Genootschap ter bevordering der natuurlijk Historie te Groningen, dd. 6 dezer, houdende, ons daarbij vermelde redenen en doeleinden, verzoek, ter bekoming van eenige, volmaakt overeenstemmende weerkundige werktuigen. Zij tot den inhoud van dat adres refererende, verzoek ik UHEG., om, bij aldien de daarin of gegevene informatien gegrond mogten zijn,

[pagina 2]
het is daarneven te willen dirigeren dat aan het verlangen der voorz. directie, zoo mogelijk worde voldaan.

De Staatsraad, Gouverneur van de provincie Groningen
[ondertekend] Gustaaf Willem baron van Imhoff

[notitie in de marge onleesbaar]

Date: 
Monday, 11 May, 1829 - 00:00
Written by: 
Gustaaf Willem baron van Imhoff, gouverneur van de provincie Groningen
Addressed to: 
Administrateur voor het Binnenlandsche Bestuur
Image: