Doorsturen brief van het Genootschap van Groningen

[moderne notatie] 017

Ministerie van Binnenlandsche Zaken
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
N° 33

Brussel den 16 mei 1829

Aan den Heer Directeur van het Observatorium
te Brussel

Op nevens gaande missieve ondersteunt de Heer Gouverneur van Groningen het verzoek der Directie van het Genootschap ter bevordering der natuurlijke Historie aldaar, om van Gouvernements wege, te worden naarzien met de noodige werktuigen tot het doen van wiskundige waarnemingen.

U Edel Gestrenge gelieve mij dezelfs gevoelens te doen kennen in here wense aan het verlangen des Genootschaps zou kunnen worden voldaan.

De Administrateur voor het Onderwijs, de Kunsten en Wetenschappen
[ondertekend] D. J. Van Ewyck

Date: 
Saturday, 16 May, 1829 - 00:00
Written by: 
D.J. Van Ewyck, administrateur voor het Onderwijs
Addressed to: 
A. Quetelet
Image: