Adviesraad academische graden omtrent Edouard Le François

[pagina 1]
[moderne notitie] 018

Ministerie van Binnenlandsche Zaken
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
N° 29

Brussel den 16 mei 1829

Aan Den Heer A. Quetelet
Directeur van het Observatorium
te Brussel

De heer E. LE FRANÇOIS onderwijzer te Brugge heeft zich tot Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken gewend, met verzoek, om met ontslag dier Akademische lessen te worden toegelaten doch de examens voor den graad van candidaat en doctor in de wis- en natuurkundige wetenschappen.

De adressant beroept zich onder anderen ook op de bijdragen welke door hem in de Correspondance mathematique zijn geleverd. Zulks doet mij de vrijheid nemen U Hoog Geleerde bij deze te vragen wat U Hoog gel. van den adressant bekend is, en of het U zoude naar komen dat hij de vrij-

[pagina 2]
stelling verdient welke door hem verlangt wordt.

Ik heb inmiddels de eer U Hoog Geleerde van mijne achting te verzekeren.

De Administrateur voor het Onderwijs, de Kunsten en Wetenschappen
[ondertekend] D.J. Van Ewyck

Date: 
Saturday, 16 May, 1829 - 00:00
Written by: 
D.J. Van Ewyck, administrateur voor het Onderwijs
Addressed to: 
A. Quetelet
Image: 

Tags: