Voorstel testen regulator in Utrecht

Brussel den 12 Juni 1829

Aan De Heer A. Quetelet
Directeur van het Observatorium
Te Brussel

Aan den Heer KNEBEL te Amsterdam berigt ontvangen hebbende dat de aan aan hem bestelde regulator gereed is en wil komen aan de verwachting beantwoord, heb ik de eer U Edel Gestrenge daarvan bij deze te verwittigen.

Daar het mij bekend is hoe weinig gelegenheid en hier nog aanwezig is tot plaatsing van dat werktuig, ben ik op de gedachte gekomen U in overweging te geven, of het niet doelmatig ware hetzelfde voorloopig naar Utrecht te doen zenden ten einde zich op het observatoirum aldaar van de geschiktheid van het werktuig te verzekeren

[pagina 2]
mij deswege deszelfs gevallen te doen kennen.

De Administrateur voor het Onderwijs, de Kunsten en Wetenschappen
[ondertekend] D.J. Van Ewyck

Date: 
Friday, 12 June, 1829 - 00:00
Written by: 
D.J. Van Ewyck, administrateur voor het Onderwijs
Addressed to: 
A. Quetelet
Image: