Over het tijdschrift "Correspondance mathématique et physique"

[moderne notatie] 001

N°8 Ministerie van Binnenlandsche zaken
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
N° 18
Onderwerp. Adres aan Z.M. aangeboden door de Heeren GARNIER en QUETELET

Aan den Heer A. Quetelet, Professor voor de Wiskunde aan het Atheneum te Brussel

S'Gravenhage den 3n Maart 1826

Zijne Majesteit heeft aan het Departement van Binnenlansche Zaken om berigt verzonden het adres door den Heer GARNIER en door U aan Hoogstdenzelven aangeboden met een exemplaar van het 1ste deel door U te zamen uitgegeven wordende tijdschrift Correspondance mathématique et physique.

Uit dit adres heb ik gezien dat de inteekening op deze onderneming, ofschoon toenemende, de daarop gevallen onkosten nog niet heeft kunnen bestrijden. Dit geeft mij aanleiding U te verzoeken, om, mij te willen opgeven, hoeveel er aan de kosten van gezegd tijdschrift, tot en met het eerste deel is te kort geschoten.

De administrateur voor het Onderwijs, de Kunsten en Wetenschappen,
[ondertekend] D.J. Van Ewyck

[notitie in de marge is onleesbaar]

PS. Au moment de [pagina 2] signer cette lettre, ce 6 mars, je reçois la vôtre du 1er [?] de ce mois. Je vous prie de vouloir remercier Mr DANDELIN en mon nom, et je vous promets mon appui quant à l’observatoire aussitôt que la délibération de la Régence me sera parvenue.

Datum: 
vrijdag, 3 maart, 1826 - 00:00
Geschreven door: 
Daniel Jacob van Ewyck, secretaris van Minister Falck
Gericht aan: 
A. Quetelet
Image: