Labels

Wetenschappelijke instrumenten (449) Personeel (300) Boekhouding (fakturen, rekeningen, ...) (214) Gebouw Sterrenwacht (bouw & onderhoud) (148) Meteorologie (122) Over publicaties (105) Algemene adminstratie ( verslagen, reglementen en inventarissen) (92) Externe publicaties (90) Buitenlandse sterrenwachten (78) Meridiaan & tijdsbepaling (67) Budget (64) Astronomie (61) Studiereizen (59) Onderwijs (59) Stad Brussel (57) Koninklijke Academie (54) Cartographie (+ topographie & Geodesie) (52) Museum van Brussel (o.a. kabinet voor natuurkunde) (41) Persoonlijk leven, familie & vrienden (38) Buitenlandse wetenschappers en wetenschappelijke genootschappen (36) Statistiek (+ BMI) (31) Justitie en recht (+ verzekeringen) (29) Dépôt de la Guerre (Topografisch depot van het Leger) (28) Telegrafie (26) Natuurkunde van de wereldbol (25) Publicaties van de Sterrenwacht (23) Nederlandse regering (1815-1830) (23) Belgische Marine (21) Externe prestaties (commissies, commitees, ..) (21) Binnenlandse sterrenwachten (20) Bibliotheek van de Sterrenwacht (18) Gewichten en Maten (17) Atheneum van Brussel (16) Fenologie (regelmatige fenomenen : het weer en de natuur) (14) Spoorwegen (14) Afbeeldingen (14) Geneeskunde (11) Belgische revolutie (9) Industriemuseum (9) Wiskunde (7) Allerlei (7) Militaire school (7) Telescopen (7) Koninklijke Bibliotheek (5) Demografie (4) Kruidtuin Brussel (3) Stadsplanning (3) Wetenschappelijke genootschappen in België (2) Belgische regering (2) Te verbeteren (2) Industrie (1) Biografieën (1)