Publicatie cataloog Teylers Stichting Haarlem

[later notatie in potlood] 005

‘ Gravenhage, 30 mei 1826

Aan de Heer A. Quetelet te Brussel

Hiernievend heb ik de eer U te doen geworden een exemplaar van den Catalogus der Bibliotheek van Teylers Stichting te Haarlem, mij door den Heer M. VAN MARUM toegezonden. Het zal mij aangenaam zijn, indien het berigt voor dien Catalogus staande U belangrijk genoeg toeschijnt om daarvan melding te maken in uw tijdschrift Correspondance Mathémathique et Physique.

Deze waarlijk schone boekverzameling verdient meer bekend te worden Ontvang de verzekering mijner meeste achting

[ondertekend] D.J. Van Ewijck

Datum: 
dinsdag, 30 mei, 1826 - 00:00
Geschreven door: 
Daniel Jacob van Ewyck, secretaris van Minister Falck
Gericht aan: 
A. Quetelet
Image: