De brieven van Adolphe Quetelet

Dit project heeft als doel om de volledige correspondentie van Adolphe Quetelet (1796 – 1874) te bundelen, inclusief de wetenschappelijke publicaties.

De wetenschappen in de 19de eeuw in Brussel

Quetelet was een gedreven wetenschapper en behoorde snel tot de beau monde van Brussel.
Hij was oprichter van o.a. de Koninklijke Sterrenwacht, was een halve eeuwe de secretaris van de Académie royal en zetelde daarnaast in talrijke commissies. Naast al dit wetenschappelijk werk onderhield hij ook een enorme briefwisseling met wel honderden prominenten binnen Europa. Kortom hij was betrokken bij alle belangrijke wetenschappelijke beslissingen in Brussel vanaf 1821 tot aan zijn dood in 1874.

De verspreiding van alle archieven

Momenteel zijn er ongeveer 65.000 brieven geïdentificeerd, waarvan er de helft gedigitaliseerd is.
In totaal kennen we reeds een drieduizend-tal correspondenten.
De grote archieven zoals deze van de Sterrenwacht en van de Académie hebben reeds hun medewerking verzekerd. Daarnaast hebben ook een tiental kleinere archieven reeds toegezegd. Ten slotte veronderstellen we dat er in binnen- en buitenland nog brieven van Quetelet in kleinere archieven liggen, inclusief de privé-archieven. Het is onze hoop om ook deze te kunnen toevoegen aan deze website.

Onze medewerkers

Dankzij de hulp van een groep energieke en gedreven vrijwilligers is het mogelijk om deze brieven getranscribeerd aan u te kunnen aanbieden.
U kan deze brieven vlot lezen dankzij de hulp van:
Marguerite, Nathalie, Vincent, Marie-Jeanne, Nérine, Yves, Nicole, Bernadette, Marie-Pascale, Béatrice, Rosetta, Hilary, Pauline, Cecilia, Yves, Marie-José, Etienne, Koen en Hilde.

Uw bijdrage?

Indien u wil meewerken aan dit project als vrijwilliger of hebt u een brief van Quetelet in uw archief, dan kan u per mail contact opnemen via quetelet@sterrenwacht.be

 

Wij wensen u veel leesplezier!