Building Observatory (construction & maintenance)

Piliers à construire pour le télescope meridien

[Tekening van de steunpilaren voor de meridiaantelescoop
van Troughton and Simms]

[Dessin des piliers pour le téléscope méridien de Troughton and Simms]

Construction de l’Observatoire (piliers, fenêtres), instruments

Page 1829_0074

[note moderne au crayon] 021

[note en marge] 44" 35.2

Le 1 juillet 1829

À Monsieur le B. Wellens, bourgmestre de B. MM. Le Bourgmestre et échevins de

Constructions dans les rues voisines de l’Observatoire

[ceci est probablement la minute de la réponse de Quetelet aux lettres de Teichmann du 8 mai 1829 et du 15 mai 1829]

[note moderne au crayon] 014c

Constructions dans les rues voisines de l’Observatoire

[note moderne au crayon] 014

Brabant Méridional
Waterstaat
Nr 5652

À Monsieur Quetelet, directeur de l’Observatoire, Bruxelles

Bruxelles le 8 mai 1829

Autorisations de bâtir dans la direction de la méridienne de l’Observatoire

[page 1]
[note moderne] 011

Province du Brabant méridional
3e bureau

À Mr le Professeur Quetelet, à Bruxelles

Bruxelles, le 2 mai 1829

Bevestiging bouw Observatorium

Aan de Heer A. Quetelet te Brussel
Brussel, 16 February 1829
[moderne notatie] 004

Wel Ed. Heer !

Ik meen ter beantwoording van uw schrijven van gisteren, U wel ed geachte berigt te moeten geven, dat Ued over den goeden afloop der zaak van het Observatorium geen twijfel behoeft te voeden.

Binnen weinige dagen, hoop ik, zal dezelve naar wensch geschikt zijn.

Van Ewyck

[omslag]
Aan de Heer A. Quetelet te Brussel

Budget bouw Observatorium

Brussel 14 maart 1829

[moderne notatie] 005

Aan den Heer Quetelet
Astronomus bij het Observatorium te Brussel

Het is mij aangenaam U bij deze te kunnen melden dat het Z.M. behaagd heeft bij besluit van 9 dezer N° 4, de middelen aan te wijzen tot voltooging des gebouw van het Observatorium.

Ik hoop dat de werkzaamheden als nu zonder verder uitstel zullen kunnen worden voorgezet.

Van Ewyck

[omslag]
Aan de Heer Astronomus bij het Observatorium te Brussel

Réception d’instruments, travaux de l’Observatoire

[page 1]
[note moderne au crayon] 031

À M. Van Ewyck, admi. &a

Monsieur,

Opmeten terrein sterrenwacht

[pagina 1]
[moderne notatie] 028

N° 38
Minsterie van Binnenlandsche zaken, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
N° 29

‘s Gravenhage den 20 augustus 1828

Aan den Heer Quetelet
Astronomus bij het Observatorium te Brussel

Bij het Gouvernement is thans in eigendom verkregen, dat gedeelte der landerijen van wijlen den Graaf CORNET DE GREZ buiten de Schaerbeeksche poort te Brussel gelegen, het welk door U is aangewezen, als meest geschikt voor het observatorium.

Pages

Subscribe to RSS - Building Observatory (construction & maintenance)