General Administration (reports, regulations & inventories)

Eed aan koning Willem I

[ceci est écrit par Quetelet à la suite de la lettre de Van Ewyck du 3 février 1829]

[nieuwe notatie] B 003/Bis

Eed

Ik zwere getrouwheid aan den Koning en gehoorzaamheid aan de wetten van den Staat, als mede dat ik om te bekomen, mijn bediening van Astronomus &a.

Niet beloofd of gegeven heb, noch te beloven of geven zal eenige giften, gaven of geschenken aan eenige personen het zij buyten of binnen het bestuur, directelijk of indirectelijk in eenige maniere.

Aflegging eed aan koning Willem I

[pagina 1]
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
N°19

[nieuwe notatie] 003

Brussel den 3 February 1829

Aan de Heer Quetelet
Astronomus bij het Observatorium te Brussel

Bij een besluit van Zijne Majesteit in dato 31 october 1828 N° 103 is voorgeschreven, dat daar alle personen, welke bij ‘s Rijks instellingen in dienst zijn, of eenige uit ‘s lands Kas gesalarieerde betrekking bekleeden, en welke in den aanvang of in den loop hunner functien geen eed hebben gedaan, als nog een eed zal worden afgelegd.

Pages

Subscribe to RSS - General Administration (reports, regulations & inventories)