Royal Observatory of Belgium

Inventaris voorwerpen, om met de verkoop hiermee een schuld te vereffenen

Regering der Stad Brussel - 2de Afdeling
Rep. n° 5414 - Object.

Brussel; den 6 November 1823

Aan de Edele Achtbare Heren Leden des Administrative Commissie van het Museum te Brussel

Vergoeding pensioen van hovenier J. Dekin

Regering der Stad Brussel - 2de Afdeling
Rep. N° 4769 - Object

29 november 1823

Aan de heeren leden van de Commissie van den Botanieken hof te Brussel

Het is aan U Edele niet onbekend dat de Regeringsraad, de voorstellen goedkeurend dewelke wij hem nopend den heer J. DEKIN voormaligen opperhovenier van den botanikenhof, gedaan hebben, een jaarlijks pensioen van retraite van 350 gulden ten zijnen voordeele tegestand had.

Toestemming verkoop fysica instrumenten

Regering der Stad Brussel
2de Afdeeling
Rep. n°. 5414
Object

Brussel; den 3 december 1823

Aan de Heren Leden van administratieve Commissie van het Museum te Brussel

Utilisation des instruments du Cabinet de physique

À Messieurs les Membres de la Commission chargée des embellissemens des cabinets de physique &a

Messieurs

Inventaire du Cabinet de physique du Musée

Régence de la Ville de Bruxelles. 2e Division
Répre n° 4312

Bruxelles, le 6 août 1822

Monsieur
à Monsieur DRAPIEZ, Membre de la Commission administrative du Musée de Bruxelles

Nous avons l'honneur de vous accuser la réception de l'inventaire des instruments qui composent le cabinet de physique du Musée de cette ville que vous venez de nous adresser avec votre lettre du 2 de ce mois.

Donation d’une machine à grand ressort de fer

[ancienne notation] 70

Pages

Subscribe to RSS - Royal Observatory of Belgium