Scientific instruments

Remise d’instruments et facture

[Page 1]
[note moderne au crayon] 006

Luxembourg, le 17 mars 1829

Monsieur le Professeur,

J’ai l’honneur de vous adresser les deux baromètres, huit thermomètres ainsi que les huit higromètres [sic]. J’espère que vous serez content de ces instruments.

Betaling van instrumenten voor de Noordkust van Afrika

[pagina 1]
moderne notatie] 001
Ministerie van Binnenlandsche Zaken
Onderwijs, Kunsen en Wetenschappen
N° 44

Brussel den 9 januarij 1829

Aan de heer Quetelet
Astronomus by het Observatorium te Brussel

Ik heb de eer aan U Hoog Geleerde te berigten dat ik, ten gevolge van de onderhands door U gedane aanvragen te London heb doen betalen de rekening van de instrumentenmakers TROUGHTON en SIMMS [wegend ?] door hun vervaardigde wiskundige werktuigen ten bedrage van L.St. 11, 15.

Nomination d'Auguste Sacré au poste de conservateur des instruments au Musée de la Ville

Regering der Stad Brussel
4de Bureel
N° 311
Van de Alg. Aanwijzer
Voorwerp. Musée Royal

À Monsieur Quetelet, Directeur de l’Observatoire, Bruxelles

Brussel, den 24 mars 1829

Monsieur,

Convention pour la fabrication et la livraison d’une lunette méridienne

[pagina 1 ]
[cachet] Timbre Royal 7Oc

[au bas de la page] Me MARTIN, avoué à Paris

Entre les soussignés

Monsieur Alexis BOUVARD, membre de l’Académie et du Bureau des longitudes demeurant à Paris à l’Observatoire royal de ladite ville stipulant pour et au nom de Mr le Directeur de l’Instruction publique du royaume des Pays-Bas comme représentant ce gouvernement,
d’une part

Et monsieur Henry Prudence GAMBEY, mécanicien demeurant à Paris, rue Culture Ste Catherine n° 14,
d’autre part

A été dit ce qui suit :

Onkosten voor instrumenten ontworpen door Reghellini

[moderne notatie] 033

Brussel, 21 october 1828

Aan de heer Quetelet te Brussel

WelEdele Heer !

Liste d'instruments

[NB. Document non daté]

[note moderne au crayon : 032]

Un chronomètre de la meilleure espèce (marin)

Un chronomètre (montre)

Un sextant Un théodolithe [sic]

Un horizon artificiel Boussole

Correctieplaat van BARLOW

Betaling Troughton & Simms en Gautier

[pagina 1]
[moderne notatie] in de marge 032
[daarnaast] N° 39

Ministerie van Binnenlandsche zaken
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
N° 21

‘s Gravenhage, den 23 September 1828

Aan de Heere Quetelet
Astronomus bij het Observatorium te Brussel

In antwoord op uwen brief van 16 dezer maand, heb ik de eer U Hooggel. te kennen te geven dat de bij U ontvangen werktuigen voorloopig onder U kunnen verblijven, zullende het nader blijken of dezelfde benoodige zullen zijn tot het oogmerk, waartoe dezelve worden besteld.

Réception d’instruments, travaux de l’Observatoire

[page 1]
[note moderne au crayon] 031

À M. Van Ewyck, admi. &a

Monsieur,

Delivery of Variation Transit & Dipping Needle, Mural Circle & Equatorial

[New notation in pencil] 23 Sept N21
[administration number] 030

London 8th Augt [August] 1828

Sir,

By Mr REGHELLINI you will receive the Variation Transit & Dipping Needle. We regret not having had an opportunity of sending them before. The delay has been no fault of ours.

Pages

Subscribe to RSS - Scientific instruments