Scientific instruments

Schémas d’instruments et adresse à Paris

[NB. Les documents suivants ne sont pas datés].

[image : 1827_0138]
[schéma]
OLIVIER. Rue Vaugirard n° 15
Près de l’Odéon
Chez Mr RAMEY, sculpteur

[image : 1827_0140]
[schéma coupole]
Diamètre intérieur 7 p[ieds]
[Diamètre] extérieur 9 p[ieds]
12 roulettes
27 méridiens

La trappe T s’appuie contre P
par l’effort des ressorts r et r’
Les tiges t et t’ glissent sur les
rouleaux g et g’

Achats d’instruments à Londres

[page 1]
À Monsieur A. Quetelet à Bruxelles
La Haye, 22 Déc. 1827

M. FALCK a tiré sur moi une lettre de change de f. 2499.77 ½ pour rembourser des avances qu’il vous a faites. Comme les mémoires des achats que vous avez faits à Londres, ne montent qu’à 184 L. St. 16 Sch., je présume qu’il est resté un excédent dont vous n’avez point encore justifié. Afin de pouvoir régler cette comptabilité je vous prie de vouloir me donner quelques éclaircissemens à cet égard.

Vrijstelling belasting invoering Engelse toestellen

N° 22
Ministerie van Binnenlandsche Zaken
Onderwijs Kunsten en Wetenschappen N° 39
Onderwerp : vrije invoer van [onleesbaar] goederen

[nieuwe notatie] 020

‘ s Gravenhage den 21 November 1827

Aan Den Heer A. Quetelet
Hoogleeraar te Brussel

Aankoop kaart van Sicilië en de kust van Noord-Afrika

[pagina 1]
[nieuwe notatie] 014

Brussel, 24 September 1827

N° 18

Den Heere A. Quetelet

Zoo als U Ed. bekend is zijn eenige der door U te Londen aantekoopen instrumenten bestemd voor de opnemingen op de Barbarijsche kust te doen door een van Z. M. oorlogschepen. Voor diezelfde opnemingen is het wenschelijk dat men voorzien zij van zekere kaart, welke men denkt dat wel afzonderlijk zal te bekomen zijn.

Aankomst telescoop van Rienks

[pagina 1]
Regering der Stad Brussel
4de Bureel
N° 1 van de Alg. Aanwijzer
Voorwerp : viervoetsche telescoop

Brussel, den 24 September 1827

Wij hebben de eer ter kennis van U Ed Achtb. te brengen, dat de viervoetsche telescoop, welken Zijne Majesteit aan het observatorium dezer stad gegeven heeft, zedert den 4den dezer maand van Leyden is afgezonden geweest, en alzoo binnenkort ons zal toekomen.

Toekenning budget voor studiereis naar Parijs en Londen

[pagina 1]
[moderne notatie] N° 14
Ministerie van Binnenlnadsche Zaken
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
N°13

Brussel den 31 July 1827

Aan den Heere Quetelet, Professor
bij het Atheneaeum te Brussel

14 kisten met instrumenten

[pagina 1]
[hoofding] Kopij N° 30

Wij Willem bij de gratie Gods

Vrijstelling 14 kisten

[pagina 1]
Provintie Zuid Braband

Brussel, den 7 januarij 1826

Aan de commissie van administratie van het museum te Brussel

Vrijstelling van belasting voor levering van kisten met fysica-instrumenten

[pagina 1] Kopij N° 93

Wij Willem bij de Gratie Gods enz.

Transport d’instruments

[note moderne au crayon] 027
N° 37

Gand 14 août 1828 – n° 4 rue Courte Croix

Monsieur le Professeur !

Pages

Subscribe to RSS - Scientific instruments